Responsive image

... ...
Miejsce na Twoją reklamę

Zabytki w Wysowej-Zdroju

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP wybudowany w latach 1935-1938 według projektu prof. Zdzisława Mączeńskiego, jednonawowy, konstrukcji zrębowo-słupowej, oszalowany, zaprojektowany w tradycji dawnego budownictwa regionalnego. Wieża o konstrukcji słupowo-ramowej z pozorną izbicą, zwieńczona ślepą latarnią z kopułką.

Prawosławna (dawniej greckokatolicka) cerkiew pw. św. Michała, drewniana, dwudzielna (dawniej trójdzielna) z 1779, typu zachodniołemkowskiego. 

 

Cerkiew prawosławna pod wezwaniem Opieki Matki Bożej z 1929 wzniesiona na górze Jawor w miejscu objawienia Matki Boskiej. Świątynia należy do parafii w Wysowej-Zdroju.

 Stary Dom Zdrojowy z początku XX w., dzisiaj mieści się tutaj hotel i kawiarnia.
Cmentarz z I wojny światowej (nr 50) na górze Wysota, proj. D. Jurkovič, pochowani: 10 Austriaków i 50 Rosjan