Responsive image

... ...
Miejsce na Twoją reklamę

III Rajd “Biały Beskid”

28 stycznia (sobota) odbędzie się III Rajd “Biały Beskid”. Trasy rajdu prowadzić będą malowniczymi drogami i ścieżkami Gór Hańczowskich w okolicach Wysowej-Zdroju. Organizatorami rajdu są Klub Podróżnika „Klimkówka 49.5°” oraz Gminny Ośrodek Kultury w Ropie.

Informacja i zapisy:
Wiejski Dom Kultury i Turystyki w Klimkówce tel.: + 48 602 361 564.
Gorlice: tel. + 48 666 111 385
Zgłoszenia przyjmowane będą na kartach zgłoszenia do dnia 25.01.2017r (środa)

Trasy III Rajdu „Biały Beskid”

Trasa I piesza:

Zbiórka uczestników o godz. 8.15 GDA Gorlice, odjazd autobusem Voyagera o godz. 8.20 do Hańczowej. Zbiórka uczestników rajdu godz. 9.20 przy cerkwi pw. Opieki Matki Bożej w Hańczowej, następnie zwiedzanie cerkwi. Wyjście na trasę rajdu ok. godz. 10.00. W razie niekorzystnych warunków atmosferycznych miejsce zbiórki oraz ewentualnie nowa, inna trasa zostanie ustalona przez organizatora w dniu rajdu.

Trasa: Hańczowa (zwiedzanie cerkwi) – szlak czerwony w stronę Koziego Żebra – Dolina Łopacińskiego – OWR „Zacisze” Wysowa-Zdrój. Czas przejścia przy sprzyjających warunkach pogodowych około 2.5 godz.

Trasa II narciarska:
Zbiórka uczestników o godz. 8.15 GDA Gorlice, odjazd autobusem Voyagera o godz. 8.20 do Hańczowej. Zbiórka uczestników rajdu godz. 9.20 przy cerkwi pw. Opieki Matki Bożej w Hańczowej, następnie zwiedzanie cerkwi. Wyjście na trasę rajdu ok. godz. 10.00. W razie niekorzystnych warunków atmosferycznych miejsce zbiórki oraz ewentualnie nowa, inna trasa zostanie ustalona przez organizatora w dniu rajdu.

Trasa: Hańczowa (zwiedzanie cerkwi) – szlak czerwony w stronę Koziego Żebra – Dolina Łopacińskiego – g.Jaworzynka 869 m– OWR „Zacisze” Wysowa-Zdrój. Czas przejścia przy sprzyjających warunkach pogodowych ok. 4.5 godz.

Trasa III – dowolna dla turystów indywidualnych lub grup.
Organizator nie zapewnia uczestnikom wędrującym trasą dowolną opieki przewodnickiej. Z uwagi na warunki zimowe, uczestnicy zobowiązani są podać organizatorowi planowaną trasę wędrówki. Wędrówka trasą dowolną na własną odpowiedzialność.

Zakończenie rajdu odbędzie się 28.01.2017r (sobota) na terenie Ośrodka Wczasowego „Zacisze” w Wysowej-Zdroju
– około godz. 1400 przyjmowanie grup rajdowych i powitanie uczestników rajdu
– wspólna biesiada przy pieczeniu kiełbasy (prowiant we własnym zakresie)
– rozwiązanie rajdu i wyjazd jego uczestników.

Szczegółowe informacje: http://www.gokropa.iaw.pl/pl/97089/0/III_Rajd_Bialy_Beskid.html